Βεβαιώνουμε ότι ο NALBANTIS GEORGE συμμετείχε
στον αγώνα δρόμου «VIA EGNATIA RUN 2019», μήκους 800 μ. για παιδιά, που διοργάνωσε
η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,
την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.